Starten på et nytt år betyr slutten på et gammelt, som også betyr årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteroppgaver.

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN 2021

Aksjonærregisteroppgaven 2021 skal leveres innen 31. Januar 2022. Dersom denne leveres for sent risikerer selskapet å bli ilagt en daglig løpende tvangsmulkt som i dag utgjør kr. 1 223,- per dag, så det er viktig å få denne innsendt i tide. Merk at dersom det har skjedd endringer i antall aksjer, aksjekapital eller overkurs, det er utbetalt utbytte, etablert aksjonærlån eller overdratt aksjer til nye eiere, så er dette informasjon som trengs for å fylle ut aksjonærregisteroppgaven korrekt. Ta kontakt, så bistår vi!

ÅRSREGNSKAPET 2021

For å forberede årsoppgjøret anbefaler vi å klikke inn på sjekkliste for utarbeidelse av årsregnskapet for 2021 og sende aktuell informasjon til din regnskapsfører.

AKTUELLE FRISTER:

  • Skattemelding for merverdiavgift, 6. termin 2021: 10. februar 2022
  • Aksjonærregisteroppgaven: 31. januar 2022
  • Skattemelding 2021: 31. mai 2022 (dette gjelder både for aksjeselskaper og personlig næringsdrivende). Forhåndsutfylt skattemelding for personlig næringsdrivende vil foreligge primo april 2022 – det er altså ikke mulig å sende inn skattemelding før dette.
  • Offentlig regnskap (for regnskapspliktige) frist for fastsettelse: 30. juni 2022
  • Offentlig regnskap innsendelse til brønnøysundregistrene: 31. juli 2022.