KunDEkontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg for Los Regnskap.

Enten fordi du har en rolle/relasjon til en bedrift som har etablert et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til oss i Los Regnskap om å foreta kundekontroll av både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Vi har tilrettelagt for at denne prosessen enkelt kan foretas elektronisk via våre nettsider. Dette sparer tid og ressurser og bidrar til en god start på kundeforholdet både for deg som kunde og for oss som leverandør.

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi ha gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Martin Linges vei 25 på Fornebu. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Kundekontrollskjema