Wir kennen Deutschland

For norske virksomheter i Tyskland og tyske virksomheter i Norge

 

 

Forståelse
Vi har både norske og tyske ansatte, og med det en inngående forståelse for kulturelle og lovmessige ulikheter.

Kompetanse
I tillegg til solid tysk kompetanse på vårt kontor samarbeider vi også tett med andre fagmiljø både i Norge og Tyskland.

Tospråklig
Vi snakker og skriver begge språk.

Vi bryr oss om deg og din virksomhet, ikke bare tallene. 

Som en los er vi din partner i uoversiktlig farvann

Regnskapet er ditt verktøy for å ta gode valg for din virksomhet.

Vi sørger for at du får den økonomiske informasjonen du trenger, når du trenger det – og på en måte du forstår.  Med Los Regnskap som din regnskapspartner hjelper vi deg  å sette opp gode og trygge rutiner som gjør regnskapet enkelt og oversiktlig. Effektive, automatiserte og skybaserte løsninger gjør at du bruker minimalt med tid på regnskap, og mer tid på din kjernevirksomhet.