Wir kennen Deutschland

For norske virksomheter i Tyskland og tyske virksomheter i Norge

 

 

Forståelse
Vi har både norske og tyske ansatte, og med det en inngående forståelse for kulturelle og lovmessige ulikheter.

Kompetanse
I tillegg til solid tysk kompetanse på vårt kontor samarbeider vi også tett med andre fagmiljø både i Norge og Tyskland.

Tospråklig
Vi snakker og skriver begge språk.

Vi bryr oss om deg og din virksomhet, ikke bare tallene. 

Som en los er vi din partner i uoversiktlig farvann

Vi loser norske virksomheter i Tyskland og tyske virksomheter i Norge.

Å ha en samarbeidspartner som kjenner både språk og kultur, er en stor fordel. Los Regnskap utfører konsulent- og rådgivningstjenster for norske bedrifter som retter seg mot det tyske eller tyskspråklige markedet. 

Trenger du hjelp med virksomhet i Tyskland, eller Norge ta kontakt så finner vi sammen ut hva ditt behov er, og bistår deg slik at du lykkes.